Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται κυρίως στον κλαδο του Εταιρικού και  Εμπορικού Δικαίου και παρέχει ολοκληρωμένες και υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες στους τομείς :

 

Εμπιστευθείτε την ομάδα δικηγόρων μας για να σας παρέχουμε τον καλύτερο νομικό σύμβουλο που προσφέρει την υποστήριξη και τις συμβουλές του, για να εξασφαλίσει την επιτυχία των επερχόμενων νομικών διαδικασιών σας.

 
 

ΝΟΜΟΣ Legal & Consulting Services  was founded in Moscow in order to serve and facilitate investors and individuals interested in the Russian market.

With a team of lawyers, committed to excellence in their practice, you can trust us to handle your legal processes, establish new companies and support them in Russia.

 

Contact us